Дослідження ефективності препарату Міофолік | Офіційний сайт

Публікації

Публікації

Нові терапевтичні можливості в удосконаленні антенатального менеджменту у жінок з ожирінням.

Ожиріння разом з анемією та цукровим діабетом називають “тихою пандемією”, кількість людей, що мають ожиріння неуклінно зростає, ця проблема не може оминути і вагітних жінок. Вагітні з ожирінням належать до групи підвищеного ризику щодо розвитку акушерсько-гінекологічної патології, адже ожиріння часто поєднується з супутніми соматичними та гінекологічними проблемами, невиношуванням вагітності, первинним або вторинним безпліддям.

Застосування розробленого лікувального комплексу з включенням Міофолік (Amaxa Pharma, Велика Британія), до складу якого входять міо – інозитол (2000мг), активний фолат IV генерації – 5-метилтетрагідрофолат (200мг),та вітамін В12 (2,5 мкг) у жінок з ожирінням, починаючи з прегравідарного періоду, та впродовж вагітності, сприяє зниженню інсулінорезистентності, покращенню ліпідограми та нормалізації рівня лептину, що позитивно впливає на перебіг вагітності та пологів і покращує перинатальні результати.

Автор: І.А. Жабченко, О. Р. Сюдмак

Публікації, 1

Особливості відновлення овулярної функціі у жінок

Результати дослідження дозволяють рекомендувати препарат Міофолік як основний метод індукції овуляції у жінок із СПКЯ з надмірною масою тіла і без такої, період застосування препарату – від 3 до 6 місяців. Більше стійке відновлення овуляторної функції відбувається через 6 місяців терапії.

Автор: О.В. Булавенко

inozitoly_v_reproduktivnoj_medicine_nosenko

Інозитоли в репродуктивній медицині

Гармонійне використання всіх можливих резервів мікронутрієнтної підтримки преконцепційного періоду та вагітності із застосуванням препаратів Міофолік® та Міофолік® MEN є перспективним профілактичним і лікувальним напрямком у сучасній репродуктивній медицині.

Автор: О.М. Носенко, О.В. Новікова

amaksa-mozhlivost-zastosuvannya

Можливості застосування міо-інозитолу в репродуктивній медицині

Добова потреба організму в інозитолі складає від 4 до 8 г. Із продуктами харчування людина отримує 1‑2 г цієї речовини щоденно.

Міо-інозитол є незамінним компонентом як у гінекології та андрології, так і в акушерстві, бере участь у нормальному функціонуванні репродуктивної системи та розвитку ооцитів, сперматозоїдів, гамет, ембріона і плода, а також необхідний для здійснення біологічних ефектів фолатів, інших вітамінів і мінералів, які впливають на перебіг вагітності та стан системи «мати – плацента – плід».

Автор: (www.health-ua.com) О.М. Носенко

Публікації, 2

Проблеми відкладеного дітонародження: особливості фертильності жінок старшого репродуктивного віку та методи їх корекції

Сучасним напрямком корекції репродуктивної функції в жінок віком 35+, які мають зайву вагу в поєднанні з СПКЯ та неплідністю, є використання таких вітаміноподібних речовин, як інозитоли.

У клінічній практиці добре зарекомендував себе препарат Міофолік (Amaxa Pharma, Велика Британія), до складу якого входять міо-інозитол (2000 мг), активний фолат IV генерації – 5-метилтетрагідрофолат (200 мг) та вітамін В12 (2,5 мкг).

Автор: І. А. Жабченко, О.Р. Сюдмак

Публікації, 3

Міжнародна настанова щодо ведення пацієнток з СПКЯ (International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome 2018)

Інструкція є інтеграцією доказів, наявних зараз, і міждисциплінарними клінічними рекомендаціями щодо ведення пацієнток з СПКЯ.

У новій Інструкції приділено велику увагу розділу «Медикаментозна терапія синдрому полікістозних яєчників», і однією з рекомендованих опцій лікування є застосування інозитолу.

Міо-інозитол в комбінації з фолієвою кислотою значно підвищує частоту овуляцій і покращує менструальну циклічність, покращує метаболічні й гормональні параметри у жінок з СПКЯ.

Автор: Helena Teede, Marie Misso, Michael Costello, Anuja Dokras, Joop Laven, Lisa Moran, Terhi Piltonen and Robert Norman

Публікації, 4

Мио-инозитол как безопасный и альтернативный подход при лечении бесплодия у женщин с СПКЯ: обсервационное исследование

Использование 2×2000 мг мио-инозитола + 2×200 мкг фолиевой кислоты в день является безопасным и многообещающим инструментом для эффективного улучшения симптомов бесплодия у пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). 

В процессе исследования были проанализированы данные 3 602 пациенток с синдромом СПКЯ. Исходя из полученных данных, у 2 520 женщин наблюдалось улучшение менструальных циклов в сторону овуляторных циклов. Среди них 545 женщин забеременели. Беременность возникла после приема мио-инозитола и фолиевой кислоты в течение от 2 до 3 месяцев. Это означает, что за время обсервационного исследования процент забеременевших женщин составил 15,1 %.

Автор: Pedro-Antonio Regidor, Adolf Eduard Schindler

Публікації, 5

Оцінка безпеки та ефективності прийому дієтичних добавок з міо-інозитолом для матері і плода в профілактиці гестаційного діабету (Огляд)

Дані чотирьох досліджень впливу харчових добавок з міо-інозитом під час вагітності показують їх потенційну користь для зниження частоти гестаційного діабету.

Джерело: Cochrane Database of Systematic Reviews  

Публікації, 6

Оцінка впливу включення міо-інозитолу в програми підготовки пацієнток, що піддавалися багаторазовій стимуляції яєчників перед ЕКО: пілотне дослідження

Використання міо-інозитолу дозволило знизити загальну кількість гонадотропіну, число використаних ооцитів, збільшити число випадків успішної імплантації ооцитів.

Автор: Lisi F., Carfagna P., Oliva MM., Rago R., Lisi R., Poverini R., Manna C., Vaquero E., Caserta D., Raparelli V., Marci R., Moscarini M.

Публікації, 7

Міо-інозитол: терапевтичні можливості і прегравідарна підготовка при синдромі полікістозних яєчників

Отримані результати аналізу досліджень, присвячених застосуванню MI в комплексній терапії СПКЯ, говорять про його сприятливий вплив на метаболічні порушення, зниження ГА, гірсутизму, акне, оліго- і аменореї, а також відновлення овуляторних циклів.

Як препарат, що містить MI, для проведення прегравідарної підготовки у жінок з СПКЯ можна рекомендувати «Міофолік»  як інноваційний комплекс з активною формою ФК і терапевтично ефективною дозою MI для профілактики вад розвитку нервової трубки плода, попередження гіпергомоцистеїнемії, ГД та невиношування вагітності.

Автор: Л. В. Калугіна, Т. І. Юско